ผู้ใส่ร้ายคนดี ย่อมได้รับโทษทันตาเห็น พระพุทธพจน์ ผู้ใส่ร้ายคนดี ย่อมได้รับโทษทันตาเห็น ๑.ย่อมได้รับทุกขเวทนาแรงกล้า(เวทนํ ผรุสํ ชานี) ๒.ร่างกายถูกทำลาย(สรีรสฺส ว เภทนํ) ๓.เจ็บป่วยหนัก(ครุกํ วาปี อาพาธํ) ๔.จิตใจฟุ้งซ่าน(จิตฺตกฺ เขปํ ว ปาปุเณ) ๕.ได้รับอุปสรรคจากราชการ(ราชโต วา อุปสคฺคํ) ๖.ถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรง(อพฺภกฺขานํ ว ทารุณํ) ๗.ความเสื่อมจากญาติ(ปริกฺขยํ ว ญาตีนํ) ๘.ความเสื่อมทรัพย์สิน(โภคานํ ว ปภงฺคุณํ) ๙.ถูกไฟไหม้บ้านเรือน(อถวาสส อคารานิ อคฺคิ ฑหติ ปาวโก) ๑๐.ผู้โง่ เขาตายไปย่อมตกนรก(กายสส เภทา ทุปฺปญฺโญ นิรยํ โส อุปปชฺชติ) (จากธรรมบท พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕)

ความเพลิน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ความเพลิน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ความเพลินใดในรูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร,วิญญาณ ; ความเพลินนั้น เป็นอุปาทาน ; เพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัย จึงเกิดมีภพ ; …เพราะภพเป็นปัจจัย จึงเกิดมีชาติ ; เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาสจึงเกิดมีพร้อม ; ความก่อขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้น ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้. ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๘.

Nissan Pathfinder รถยนต์เอสยูวีขนาด 7 ที่นั่งได้รับการปรับโฉมล่าสุด เพื่อเอาใจตลาดรถยนต์อเมริกาเหนือการออกแบบภายนอกไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายหรือสปอร์ตมากแต่โดยรวมได้รับการออกแบบดูดีกว่ารุ่นก่อนเลยทีเดียว ภายนอก Nissan Pathfinder ได้รับการออกแบบใหม่ ดูทันสมัยแข็งแกร่งมากขึ้น ด้วยกระจังหน้า V-Motion ใหม่แบบเปิด-ปิดได้ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม และไฟหน้า LED (ในรุ่นย่อย Platinum) ทรงบูมเมอแรงพร้อมไฟ DRL LED ฝากระโปรงหน้าใหม่ , สปอยเลอร์หน้าใหม่ ภายในห้องโดยสาร Nissan Pathfinder ได้รับการปรับปรุงเช่นกัน เช่น หน้าจอช่วยผู้ขับขี่แสดงฟังก์ชั่นเกี่ยวกับระบบช่วยขับขี่ หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว พร้อมระบบ Nissan Connect ผนึกกำลังบริการ SiriusXM และปรับปรุงที่รองแก้วน้ำใหม่ Nissan Pathfinder มาพร้อมเครื่องยนต์ VQ 3.5 ลิตร ปรับปรุงชิ้นส่วนภายใน 50 ชิ้น ออกแบบทั้งห้องเผาไหม่หมด , ลูกสูบ ท่อไอดีร่วมและระบบวาล์วแปรผัน e-VTC ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฝั่งท่อไอดี ให้กำลังอัดสูง […]